תקנון אתר

 אתר זה הוקם ע"י ל.י גרופ ע.מ 032478521 - DAHARI, אנו מודים לך על שבחרת להיכנס לאתר האינטרנט "daharijewelry.co.il" (להלן: "האתר"), המשמש כקטלוג וחנות לתכשיטים.
 האתר מתופעל ע"י "DAHARI", אשר מוכרת ומשווקת תכשיטים.
 כל הזכויות לתכנים, לתוכנה והעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות ל DAHARI / דהרי.
 תקנון זה נועד להסדיר את מערכת היחסים שבין הגולשים באתר לבין דהרי.
מטעמי נוחיות בלבד נכתב התקנון בלשון נקבה אך האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.
 הינך מתבקשת לקרוא תקנון זה בקפדנות שכן זכויותייך וחובותייך נקבעים על פיו. בגלישתך באתר ובהזמנת מוצרים דרכו, הנך נותנת את הסכמתך ומקבלת ללא כל תנאי וסייג את האמור בתקנון זה, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות של האתר; כן הנך נותנת את הסכמתך כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד דהרי ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם על פי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי התקנון, הנך מתבקשת שלא לגלוש באתר ולא לרכוש באמצעותו מוצרים.

הגדרות:
"מוצרים" – המוצרים ו/או השירותים אותם מציעה דהרי למכירה לגולשים במסגרת האתר.
"גולשים" – יחידים המבצעים פעילות באתר, כגון: גלישה, הרשמה, קניה, צפייה ועוד.
"יצרנים" - העסקים מהם רוכשת דהרי את המוצרים המוצעים למכירה באתר.
"פעולה באתר" – כל פעולת רכישה של מוצרים המוצעים באתר.
דהרי שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. השינוי יהיה תקף החל ממועד פרסום התקנון המתוקן באתר.
בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

תנאים לרכישה באתר:
האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
הרכישה באמצעות האתר מותרת רק למי שהינו מעל לגיל 18 וברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי ישראלי תקף. מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפותו של גולש בכל זמן, בין באופן זמני ובין לצמיתות וזאת בהתבסס על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפות של גולש בכל אחד מהמקרים הבאים:  
 * אם נמסרו במתכוון פרטי מידע שגויים. 
 * אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהלי האתר או מי מטעמם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות גולשים אחרים ו/או ספקים. 
 * אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 
 * אם נעשה שימוש לרעה באמצעים המוצעים באתר.

כללי:
-התמונות המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר.
-ייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, לרבות הבדלי גוונים שמקורם בבעיות גרפיקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות וכו'.
 -דהרי עושה את מירב המאמצים להבטיח שהתמונות ישקפו את מאפייני המוצרים שיסופקו בפועל. 
-תיתכן סטייה של עד 20% עבור מידות התכשיטים במצוינות באתר, לרבות היקף, קוטר, וכיוצ"ב.
-מחיר המוצר המוצג הנו בשקלים וכולל מע"מ, על פי שיעורו במועד הפרסום.
-מובהר כי דהרי אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא אשר מופיעות באתר זה ובכלל לרבות טעויות בתיאור הפריט, טעויות מלל, מחיר הפריט וכיו"ב והיא שומרת לעצמה לבטל הזמנה שמקורה בטעות.
-דהרי תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט ובכל עת (ללא הודעה מוקדמת), להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.
-התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי / פאיפל/ העברה בנקאית, כאשר יש אפשרות לקנייה בתשלומים, תיתכן תוספת ריבית, בהתאם למספר התשלומים.
-פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת תבחר שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, אנו ניצור איתך קשר טלפוני, בתוך שלושה ימי עסקים, כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי אך הדבר עלול לגרום לעיכובים במשלוח.
-לצורך ביצוע הרכישה יש למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר (שתהווה הכתובת לאספקת המוצר), טלפון, פרטי כרטיס האשראי שברשותך ופרטי המוצר הנרכש. על פי הדין, אינך חייבת למסור את הפרטים דלעיל ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא תמסרי את כל הפרטים דלעיל, לרבות פרטי כרטיס האשראי, לא תתקבל הצעתך לרכישת המוצר. 
-רכישת מוצר מותנת בקליטת פניית הרוכשת במערכת המחשב של האתר באופן מלא תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ובקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה. דהרי לא תתחשב בפניות שלא נקלטו במערכת או שנקלטו מבלי שנמסרו מלוא הפרטים הדרושים או שנקלטו באופן משובש (תהא אשר תהא הסיבה לכך); דהרי לא תישא בכל אחריות בשל כך, 
מכל סוג שהוא. 
בכל מקרה שחברת האשראי לא תאשר את הרכישה באמצעות כרטיס האשראי או תסרב לכבד את התחייבויותיך לתשלום התמורה כאמור, תבוטל הרכישה.
-לאחר שאושרה הזמנתך, תישלח הודעה על אישור הרכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך וכרטיס האשראי שלך יחויב בסכום המכירה בנוסף לדמי המשלוח במידה ויש.
-חלק מהפריטים באתר נמצאים במלאי דרך קבע, וחלקם דורשים זמן ייבוא/ייצור.
-על אף האמור, במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי, תשלח לרוכשת הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר.
להודעה תצורף הצעה לרכישת מוצר חליפי בעל תכונות ומחיר דומים (ככל שקיים מוצר כזה); אם ההצעה החדשה תתקבל על ידי הרוכשת, יעודכנו פרטי ההזמנה כך שיתייחסו למוצר החלופי. היה והרוכשת החליטה שלא לקבל ההצעה החדשה או שלא נתנה כל תשובה בתוך 14 ימים ממועד משלוח ההצעה החדשה, תבוטל הרכישה המקורית וחשבון הרוכשת יזוכה.
 יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר תוך 3 ימי עסקים ממועד ההזמנה ותינתן ללקוחה האפשרות לבטל הזמנתה ללא כל עלות.

אספקת המוצרים
 -דהרי שולחת את הפריטים לכל מקום בארץ, המשלוח נעשה בדואר רשום באמצעות דואר ישראל - זמן משלוח עד 14 ימי עסקים, משלוח לנקודת איסוף - זמן משלוח עד 4 ימי עסקים, באמצעות שליח עד הבית - זמן משלוח עד 4 ימי עסקים לערים מרכזיות ועד 6 ימי עסקים לישובים קטנים ומרוחקים. משלוח לישובים מעבר לקו הירוק יתבצי באמצעות דואר רשום או לנקודת איסוף בלבד.
-דהרי אינה אחראית לזמני השילוח של דואר ישראל וחברת המשלוחים או כל עיכוב אשר נגרם על ידם.
-זמן ייצור של תכשיטים עם חריטה אישית הנו עד 12  ימי עסקים, תכשיטים ללא חריטה עד 7 ימי עסקים ותכשיטים עם שיבוץ עד 14 ימי עסקים (ימי עסקים: א`-ה`, לא כולל שישי,שבת, ערבי חג,ימי חג וחוה"מ פסח וסוכות)
-יום ביצוע ההזמנה אינו נחשב כחלק מיום העסקים
-משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר אישור סליקה מחברת האשראי.
-דהרי לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון; במקרים כאלה רשאית דהרי לבטל את הרכישה, או לדחות את מועד האספקה, על פי שיקול דעתה. 
מובהר, כי היה והמועד הנדחה יעלה על 35 ימי עסקים, ביצוע האספקה תהיה כפופה לקבלת אישור הרוכשת.
 -מוצר שיוחזר אלינו עקב פרטי זיהוי שגויים ו/או עקב אי היענות/זמינות מצד הלקוחה לצורך קבלת המשלוח יחויב בדמי טיפול בסך 20 ש"ח+עלות משלוח מלאה- 27 ש"ח עבור נקודת איסוף, 15 ש"ח למשלוח בדואר רשום, 40 ש"ח למשלוח עם שליח.
-משלוח חוזר ללקוחה לאחר תיקון/שינוי הזמנה יחויב בעלות המשלוח המלא ללא התחשבות בסך הכולל של ההזמנה.

ביטול רכישה:
על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, רוכשת רשאית לבטל רכישת מוצר בהודעה בכתב (בדואר אלקטרוני/SMS).
הרוכשת רשאית לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.
עבור ביטול מוצר, דהרי תכשיטים תזכה את הלקוח/ה בסכום כספי בניכוי 5% עמלת ביטול מסכום העסקה ובנוסף ינוכו דמי משלוח מלאים והטבת משלוח חינם תקוזז מההחזר, 15 עבור משלוח בדואר רשום, 27 ש"ח עבור נקודת איסוף, 40 ש"ח עבור משלוח עם שליח. 
במקרה של זיכוי חלקי, יקוזז עמלת ביטול אשראי בסך 12 שח ועלות משלוח מלאה.
עפ"י תקנון החברה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, הוראות בגין ביטול עסקה לא יחולו על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה לרבות תכשיטים עם חריטה, תכשיטים בהזמנת מידה אישית וכדומה.
תכשיטים שאינם מותאמים אישית ניתן להחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת התכשיט כשהוא באריזה מקורית ואשר לא היה בשימוש.
את בקשת הביטול יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת info@litaldahari.co.il - על ההודעה לכלול את פרטי הרוכשת ומס' הזמנה.
דהרי רשאית שלא לקבל בקשה שלא תשלח כאמור לעיל.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, יושב לך הסכום ששולם על ידך בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול; אם סופק לך המוצר יש להשיב את המוצר לחברת דהרי בדואר רשום כאשר הוצאות המשלוח יחולו עליינו.
במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם , יש להחזיר את המוצר לחברת דהרי בדואר רשום כשהוא באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא כל פגם כאשר הוצאות המשלוח יחולו על הלקוחה.
דהרי ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה במקרים הבאים: התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.
דהרי ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית. יובהר בזאת כי דהרי ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי בגין ביטול המכירה מפאת הסיבות המוזכרות לעיל ולא יזכו ו/או ישפו את הגולשים בגין ביטול זה בשום מקרה.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויות הרוכש, תבוטל העסקה וכן תחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בתקנון זה.

אחריות על מוצרים הנרכשים באתר:
תינתן אחריות מלאה למשך 12 חודשים על תכשיטי כסף 925/ ציפוי זהב 18K
 האחריות תכנס לתוקף וזאת בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר.
*תכשיטים המיוצרים מסטיינלס סטיל יהיו באחריות למשך 30 יום, מעבר ל 30 יום דהרי מסירה אחריות מהתכשיטים.
ככל, לא תינתן אחריות עבור מוצרים שמחירם פחות מ- 100 ש"ח.
הלקוחה נושאת באחריות לשלוח את התכשיט לתיקון בדואר רשום בלבד וכן עליה לשלם את דמי המשלוח חזרה.
 יודגש כי דהרי אינה אחראית למשלוח שנשלח בדואר ע"י הלקוח לצורך תיקון, כלומר, באם התכשיט אבד/ניזוק אין דהרי אחראית.
אין לחשוף את התכשיט לחומרי ניקוי כימיים/רחצה בבריכה עם כלור/ים/ג'קוזי.
האחריות הינה על שינוי צבע/קילוף/ניקוי התכשיט בלבד.
האחריות אינה תקפה אם התכשיט תוקן בידי גורם אחר שאינו איש מקצוע של דהרי.
יש לצרף קבלה ומספר הזמנה במידה ויש בכוונתך לממש את האחריות.
האחריות אינה תקפה על מכות/שריטות/שברים.
במידה ונעשתה בהזמנה טעות על ידינו, הלקוחה תשלח את התכשיט בדואר רשום ולאחר התיקון נשלח את התכשיט אליה חזרה.

שרותים באתר:
 דהרי לא מתחייבת כי השירותים באתר יינתנו כסדרם ובאופן רציף, ללא הפסקה וללא טעויות.
דהרי רשאית בכל עת להפסיק או לנתק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או מקצתה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה ו/או אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על דהרי אחריות כלשהי. 
דהרי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו לגולשים באתר ו/או למחשב שלהם ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מהשתתפות בפעילות באתר, כניסה לאתר, גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו.
דהרי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאתרים המכילים קישור לאתר, לרבות לתכנים המוצגים בהם.

קניין רוחני:
 כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני), באתר, בשמו, בכל חלק שלו ובכל אחת מהפעילויות בו, שייכים באופן בלעדי ל- דהרי ו/או לצדדים שלישיים ובכלל זה היצרנים שהעניקו ל- דהרי הרשאה להשתמש בהם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דהרי הינה הבעלים הבלעדי של הרעיונות העומדים בבסיס האתר ובכל אחת מהפעילויות בו, השמות והסימנים המסחריים של האתר, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בסודות מסחריים הכרוכים בתפעול האתר ובהפעלת הפעילויות שבו ובתוכן האתר כפי שיהיה מעת לעת (לרבות קבצים גרפיים וקבצי וידאו ואודיו) (להלן, ביחד עם האמור ברישא של סעיף זה: "המידע המוגן").
 אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המוגן ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין - אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של דהרי מראש ובכתב.
חל איסור מוחלט על ביצוע קישוריות לאתר, אלא אם נתקבלה הסכמת דהרי מראש ובכתב.

מדיניות הפרטיות:
כל מסירת מידע לאתר זה כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
בטרם תמסרי את הפרטים המתבקשים, אנא וודאי כי תנאי מדיניות הפרטיות של האתר ברורים לך. 
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. מידע זה יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, כגון: איסוף כתובות IP, עוגיות (Cookies) משואות רשת (web beacons) ותגי אינטרנט.
דהרי תשמור את כל המידע שנצבר עליך (כולל הנתונים שתמסור בהרשמה) במאגריה. השימוש במידע זה ייעשה רק על פי תקנון זה ובכפוף לדין וזאת למטרות המפורטות להלן:
* כדי לאפשר לך להשתמש באתר;
* כדי לפנות אליך בדואר אלקטרוני, כמפורט להלן;
* לצורך יצירת הקשר אתך, לרבות בקשר עם רכישת המוצרים;
* לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
* כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות באתר ולהתאימם לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם; לצורך כך ייעשה שימוש במידע סטטיסטי בעיקרו, שאינו מזהה אותך אישית;
* לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך;
* כדי להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את דהרי לצורך כך לא יזהה אותך אישית;
* לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. המידע שישמש את דהרי לצורך כך לא יזהה אותך אישית;
* לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.
דהרי לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים, הנתונים והמידע שנאספו על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
* במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תנאי שימוש באתרים אחרים, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; 
* אם יתקבל צו שיפוטי המורה דהרי למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 
* בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין דהרי;
* אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי, דהרי תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.
דהרי מפעילה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מפחיתים – אם כי לא שוללים לגמרי - את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי דהרי ; 
בהרשמה לאתר ובהשארת פרטי הדואר האלקטרוני הינך מאשרת לדהרי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, אשר יכלול עדכונים לגבי האתר ו/או מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכלי, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה להנהלת האתר.
דהרי אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך; ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבתך, לרבות רשימות תפוצה. לפיכך, דהרי לא תהיה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.
התשלום בכרטיס אשראי לפי תקן PCI-DSS.

הפסקת פעילות הגולשת
בכל מקרה של הפרת תקנון האתר (לרבות על דרך מסירת פרטים שגויים) ו/או אם כרטיס האשראי שלך נחסם ו/או הוגבל ו/או בכל מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע ב- דהרי, באתר, במפרסמים באתר, בפעילויות שבו ו/או במשתמשים באתר (להלן: "מקרה הפרה") – דהרי רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע ממך את השימוש באתר, לבטל את רישומך באתר ולחסום את גישתך לאתר.
במקרה הפרה, תהיה דהרי רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחשוף את שמך והפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
במקרה הפרה יפצה ו/או ישפה המפר את דהרי בגין כל הוצאה, תשלום, נזק, הפסד ואבדן רווח שייגרמו להם עקב הפרתו תנאי שימוש אלה. תקופת התיישנות מקוצרת.
תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד דהרי ו/או מי מטעמה הינה שישה חודשים החל מהמועד בו נוצרה עילת התביעה.

הדין החל והתניית שיפוט בלעדית:
על השימוש באתר וכל דבר ועניין הנובע מכך, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור ל- דהרי ו/או למי מטעמה ו/או לאתר יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע,תל אביב וירושלים אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 
מעבר למוצהר לעיל, דהרי מסירה מעצמה כל אחריות מפורשת או משתמעת, מכל סוג הקיימת לגבי המוצרים הנמכרים.
העסק או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, הקשורים למוצרים הנמכרים.
x

#{title}

#{text}

#{price}