• Example text
  • Example text2
HE
0
•מתי אנחנו אוספים עליך נתונים?
•איזה נתונים אנחנו אוספים?
•איזה נתונים אנחנו לא אוספים ומעבדים?
•מדוע אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך?
•עם מי אנחנו משתפים את הנתונים האישיים שלך?
•כמה זמן אנחנו מאחסנים את הנתונים שלך
•כלי ניתוח מידע-אנליטיקס
•קבצי עוגיות COOKIES
 •מה הן זכויות הגנת הנתונים שלך?
•אבטחה
•קישורים לאתרים אחרים
•בקרת נתונים
•עדכונים
•יצירת קשר
מדיניות הפרטיות מתארת איזה מידע אנחנו ב litaldahari.co.il אוספים מימך ואיך אנחנו משתמשים במידע שנאסף עליך.
את תמיד תוזמנת ליצור איתנו קשר אם יש לך שאלות בנושא.

איזה מידע אתם אוספים?

ממדיניות הפרטיות והגנת מידע:

כל מסירת מידע לאתר זה כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
בטרם תמסרי את הפרטים המתבקשים, אנא וודאי כי תנאי מדיניות הפרטיות של האתר ברורים לך.
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. מידע זה יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, כגון: איסוף כתובות IP, עוגיות (Cookies) משואות רשת (web beacons) ותגי אינטרנט.
ליטל דהרי תשמור את כל המידע שנצבר עליך (כולל הנתונים שתמסור בהרשמה) במאגריה. השימוש במידע זה ייעשה רק על פי תקנון זה ובכפוף לדין וזאת למטרות המפורטות להלן:
* כדי לאפשר לך להשתמש באתר;
* כדי לפנות אליך בדואר אלקטרוני, כמפורט להלן;
* לצורך יצירת הקשר אתך, לרבות בקשר עם רכישת המוצרים;
* לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
* כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות באתר ולהתאימם לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם; לצורך כך ייעשה שימוש במידע סטטיסטי בעיקרו, שאינו מזהה אותך אישית;
* לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך;
* כדי להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את דהרי לצורך כך לא יזהה אותך אישית;
* לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. המידע שישמש את ליטל דהרי לצורך כך לא יזהה אותך אישית;
* לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.
ליטל דהרי לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים, הנתונים והמידע שנאספו על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
* במקרה שתפרי את תנאי השימוש באתר, או תנאי שימוש באתרים אחרים, או אם תבצעי באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
* אם יתקבל צו שיפוטי המורה על ליטל דהרי למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
* בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ליטל דהרי;
* אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי, ליטל דהרי תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.
ליטל דהרי מפעילה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מפחיתים – אם כי לא שוללים לגמרי - את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ליטל דהרי ;
בהרשמה לאתר ובהשארת פרטי הדואר האלקטרוני הינך מאשרת לליטל דהרי לשלוח אליך דואר אלקטרוני אשר יכלול עדכונים לגבי הזמנתך באתר.
בהרשמתך לרשימת תפוצה באתר הינך מאשר לליטל דהרי לשלוח אלייך בדואר האלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכלי, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה להנהלת האתר.
ליטל דהרי אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך; ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבתך, לרבות רשימות תפוצה. לפיכך, ליטל דהרי לא תהיה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.
 
x

#{title}

#{text}

#{price}